Pełna Oferta

BADANIA GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNE

W ramach badań geotechnicznych i geologicznych wykonujemy:

 • Opinie geotechniczne;
 • Opinie geotechniczne z Dokumentacją badań podłoża gruntowego;
 • Projekty robót geologicznych;
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • Ekspertyzy geologiczne oraz badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, ponieważ każda inwestycja budowlana ma swoją charakterystykę (położenie działki, posadowienie fundamentów, ilość kondygnacji itp.). Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego gdzie ustalimy odpowiednią ilość wierceń oraz wybierzemy odpowiednią formę dokumentacji, która będzie spełniała wymagania prawne. Możemy także umówić się na spotkanie, na obszarze planowanej inwestycji gdzie nakreślimy szczegółowy plan działania.

NADZÓR GEOTECHNICZNY NAD BUDOWĄ

W ramach nadzoru geotechnicznego nad budową wykonujemy: 

 • Wykonanie odwiertów badawczych;
 • Odbiór podłoża rodzimego/budowlanego;
 • Stwierdzenie nośności gruntów rodzimych oraz nasypowych (budowlanych);
 • Określenia wskaźnika zagęszczenia (IS) oraz stopnia zagęszczenia (ID) za pomocą lekkiej sondy dynamicznej DPL;
 • Określenia wskaźnika zagęszczenia (IS) oraz modułu odkształcenia E2 za pomocą Płyty Dynamicznej ZORN (z możliwością udostępnienia protokołu z badania bezpośrednio z aplikacji ZFGViever);
 • Określenie parametrów zagęszczenia, oraz cech odkształceniowych i wytrzymałościowych
  ( E1; E2 : I0) za pomocą Płyty Statycznej VSS;
 • Pobory prób gruntów do badań laboratoryjnych .
NADZOR_BUDOWY_oferta_projekt_geologia
badania_srodowiskowe_oferta_projekt_geologia.pl

BADANIA ŚRODOWISKOWE

W ramach badań środowiskowych wykonujemy:

 • Pobory prób gruntów przez akredytowanego próbkobiorcę;
 • Pobory prób wód gruntowych w celach badań zanieczyszczenia oraz agresywności wody względem betonu i stali;
 • Wytypowanie miejsc poboru prób gruntów oraz wód wraz z określeniem ilości oraz głębokości poboru;
 • Badania laboratoryjne gruntów oraz wód w akredytowanym laboratorium gruntowym;
 • Wykonanie ekspertyzy zanieczyszczeń środowiska.

 

 

Kontakt

PROJEKT GEOLOGIA.PL ADRIAN ANTCZAK

Zduny 24D, 99-100

biuro@projektgeologia.pl

Bezpłatna wycena projektu

13 + 3 =